Interesant on-line
Data: 12-01-2005 o godz. 15:44:36
Temat: Komputery i internet


W pewnych przypadkach mieszkańcy Wawra (podobnie jak innych dzielnic Warszawy) nie muszą wychodzić z domu dla załatwienia urzędowych spraw, pamiętać o godzinach pracy poszczególnych wydziałów. Wystarczy, że mają komputer, dostęp do internetu i znają odpowiedni w nim adres
   
Poprzez internet, dzięki usłudze on-line, każdy przedsiębiorca może dokonać zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wystarczy wpisać adres: https://62.89.110.87/edg_www/edg_zmianaWpis.asp. Dotyczy to zmiany np. adresu, nazwy firmy. Wniosek w takiej sprawie zostaje automatycznie wysłany do dzielnicowej Delegatury Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Odpowiedni pracownik w ciągu jednego dnia roboczego zapoznaje się ze złożonym drogą elektroniczną dokumentem i kontaktuje się z wnioskodawcą dla ustalenia daty odbioru urzędowych papierów lub dla wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości.
 


Tą samą drogą, ale po wybraniu adresu https://62.89.110.87/edg_www/dzialalnosc_zgloszenie.asp można, nie wychodząc z domu, zarejestrować działalność gospodarczą. Na wybranej stronie internetowej oprócz druków do wypełnienia interesant znajdzie akty prawne dotyczące działalności gospodarczej, a także takie, które się wiążą z wykonywaną działalnością na własny rachunek, a więc z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezją, architekturą, drogownictwem, informacją publiczną, samorządem terytorialnym, skargami, finansami, sprawami obywatelskimi. W obu przypadkach oszczędza się jedną wizytę w Urzędzie Dzielnicy.
Dużym ułatwieniem dla mieszkańców jest możliwość zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu mechanicznego. W tym celu w internetowym okienku wypisujemy http://pojazd.um.warszawa.pl i dowiadujemy się jak działa taka forma rejestracji, jak z niej korzystać, a cały proces pokazany jest krok po kroku. Cała sztuka polega na kliknięciu w odpowiednie pole, potwierdzając np. czy chcemy zarejestrować nowy samochód kupiony w Polsce, czy chcemy go wyrejestrować z powodu złomowania i wpisaniu prawidłowych danych. Przy czym z internetowego rejestrowania lub wyrejestrowania samochodu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne jak i prawne.
Od niedawna za pomocą internetu można też zgłosić mieszkania do zamiany lub poszukać odpowiadającej nam propozycji. Służy do tego strona http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/bpl/ zawierająca oferty ze wszystkich dzielnic. W pierwszych dniach stycznia było ich prawie 300, najwięcej z Woli (52), Pragi Północ (31), Śródmieścia (35). Wawerczycy zgłosili chęć zamiany 16 lokali mieszkalnych. Zainteresowani podają swoje dane kontaktowe i dalsze dogadywanie się odbywa się już poza systemem.
am


Artykuł jest z LSI Wawer
http://www.wawer.waw.pl/beta

Adres tego artykułu to:
http://www.wawer.waw.pl/beta/modules.php?name=News&file=article&sid=246